Portfolio > 2016-2018

Untitled
Mono print with dyes on satin
48" x 36"
2018
Untitled
Heat press with dyes on satin
36" x 24"
2018
Untitled
Mono print with dye on canvas
22" x 28" largest piece
2018
Untitled
Fluid mono print with dyes
28" x 36"
2018
Untitled
Fluid mono print with dyes
28" x 36"
2018
Inspired by Helen Frankenthaler
Fluid mono print with dyes
24" x 34"
2018
Inspired by Helen Frankenthaler
Fluid mono print with dyes
28" x 34"
2017
Inspired by Helen Frankenthaler
Fluid mono print with dyes
30" x 30"
2017
Inspired by Helen Frankenthaler
Fluid mono print with dyes
22" x 22"
2017
Untitled
Heat press dye on satin with silver foil
20" x 30"
2017
Untitled
Heat press dye on chiffon with sapphire foil
20" x 30"
2017
Untitled
Acrylic on canvas
22' x 22"
2020
Untitled
Acrylic on paper
24" x 18"
2017
Untitled
Acrylic on canvas
28" x 38"
2017
Untitled
Acrylic on canvas
22" x 36"
2017
Untitled
Acrylic on canvas
24" x 30"
2017
Untitled
Mono print and acrylic on paper
18" x 22'' each
2017
Untitled
Watercolor
18" x 18"
2017
Untitled
Oil paint on canvas
28" x 36"
2016